كانديد دريافت جايزه

كانديد دريافت جايزه

هفته نامه فرهنگي ، هنري ، اجتماعي ، سينمايي و طنز چلچراغ براي قدرداني از  كساني كه نام ايران را در سالي كه گذشت بلند آوازه كردند و هويت ايراني را به جهانيان شناساندند اقدام به بر گزاري يك فراخوان و راي گيري نموده است .
از جامعه وبلاگ نويسان هم سعيد عليزاده پروين (مدير وبلاگهاي ايرانشناسي )www.iranset.persianblog.ir كانديد دريافت جايزه گرديده است.

نكته مهم : راي گيري فقط از طريق هفته نامه چلچراغ امكان پذير ميباشد.

/ 4 نظر / 19 بازدید